HİDROKLORİK ASİT TANKI

 

Hdpe, pe, polietilen Hidroklorik Asit Tankı

GALTES ;

Hidroklorik asit tankı ; mühendislik projelendirmesi , imalat ve devreye alma 7/24 servis hizmetini  etkin profesyonel çekirdek kadrosu ile ifa eder.

Yüzey işlem metal kaplama prosesleri ihtiyacı ,hidrokolrik asit banyosu , hidroklorik kaplama dolabı ile endüstriyel kaplama tesislerinden Sıcak Daldırma Çinko Kaplama prosesi için ağır sanayi hidroklorik asit tankı imalatını kendi bünyesinde projelendirerek imalatını gerçekleştirir. Hidroklorik asit tankı ısıtma sistemi için ; sıcak su dolaşımlı serpantin sistemleri ile ısı kontrolü gerçekleştirilmiş olur.

Hidroklorik Asit

Hidroklorik asit,  tuz ruhu olarak bilinen hidrojen ve klor elementlerinden oluşmuş kimyasal dır. Normal basınç altında ve oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Günümüzde demir çelik sektörü başta olmak üzere pek çok alanda kullanılır.

Hidroklorik  asitle işlem yapılırken fevkalade dikkatli olunmalı ve gereken önlemler alarm seviyesinde  alınmalıdır. Hem toksik etkisi, hem de tahriş edici etkisi vardır. İnsan cildinde yanıklara, solunum sisteminde tahrişlere neden olur. Hidroklorik asit elde etmek için, önden hidrojen gazı elde edilir.  Hidrojen klorür normal şartlarda  110 derecede kaynar, -27 ile 32 derecede eriyik olur.

Hidroklorik asidin kimyasal özellikleri

Hidroklorik asit HCI formülüyle gösterilen, bir klor atomu ve bir hidrojen atomundan oluşan asittir.

Hidroklorik asit  oda sıcaklığında  bir litre suda, ortalama 450 litre kadar yüksek oranda çözünür.  Amonyak ve sodyum karbonat gibi bazlara etkisi yüksektir. Hidroklorik asit suyun içine damlatılırsa H+ iyonu verir.   Hidroklorik asit metal yüzeylerindeki pasları gidermede etkisi yoğundur.