ASİT TANKLARI

Materyal Bazlı  tanklar

Asid Bazlı tanklar

Kullanım Amaçlı tanklar

DEPOLAMA TANKLARI

  • Asit Depolama tankı
  • Sülfürik Asit Depolama Tankı
  • Hidroklorik Asit Depolama Tankı
  • Nitrik Asit Depolama Tankı
  • Kromik Asit Depolama Tankı

CTP POLYESTER UYGULAMALAR

  • Beton Tank Ctp Polyester Kaplama
  • Çelik Tank Ctp Polyester Kaplama
  • Cami Kubbe ve Minare Ctp Polyester Kaplama ve İzolasyon
  • Çatı Oluk Gizli Dere Ctp Polyester Kaplama

 

GALTES

Asit tanklarını prizmatik – silindirik ve konik olarak imal etmekte olup bun

ların ;
Çelik aksamı : dinamik ve statik yükün dikey de cm² ye uygulamış olduğu germe mukavemetine bağlı olarak müşterinin tayin edeceği işletme kullanım ömrüne bağlı olarak projelendirilir.
Termoplastik malzeme :pp tank  imalatı , hdpe / pe tank , pvc tank , pvdf tank , ctp tank , polyester tank , paslanmaz tank ; asit türüne bağlı olarak Alman DIN normu kimyasal dayanım tablosu , konsantrasyon oranı , çalışma sıcaklığı çizelgesindeki değerler paralelinde olarak tercih edilerek tespit edilir. Termoplastik malzemeler ithal Alman malı olup , ithalatı tarafımızdan yapılmaktadır.