Scrubber – (Gaz Yıkama Kulesi )

Endüstride ve metal kaplama tesislerinde  kullanılmakta olan ıslak bir filtre türü olan scrubber  , Gaz yıkama kulesi ,atık koku giderme üniteleri  , toz ve partiküllerin  filtre edilmesinde hizmet üretirler.

Gaz yıkama sisteminde ; kimyasal prosesler ve proseslerde kirlilik , faz fazından sıvı fazına absorbe  yöntemi ile elde edilir.

İç ortamdaki asit buharı , asidik havalandırma kanalları ve asidik polipropilen salyangoz fan vasıtası ile yıkama kulesi sistem içerisinetaşınır , sisteme taşınan farklı özelliklerdeki asit buharları sıcaklıkları ve ph değerleri göz önüne alınarak Ph kontrollü olarak sistemde abzorbe edilir. Sistemde abzorbe edilen asidik değişken sıcaklıklardaki buhar temiz hava olarak atmosfere salınır.

Scrubber  , çalışma ortamına uygun olarak ; polietilen scrubber , ctp polyester scrubber , polipropilen scrubber , paslanmaz scrubber olarak imal edilir.

Scrubber  (Gaz yıkama kule sin ) de yıkanan başlıca gazlar ;

Amonyak (NH3) – Hidrojen klorür (HC) – Sülfür Dioksit (SO2) – Hidrojen Florür (HP) – Hidrojen Sülfür (H25) – Hidroklorik Asit (HCI) – Nitrik Asit (HNO3) – Nitrik Oksit (NOX) vb. gibi sıralanırlar.

GALTES

Kaplama tesisleri ihtiyacı olan asidik gaz yıkama kulelerini anahtar teslimi olarak ;

Sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrolü yönetmeliğine uygun olarak  ;

projelendirme

Kendi tesisinde üretim

Yerinde kurulum