ASİDİK HAVALANDIRMA KANALI

  1. Başlangıç
  2. ASİDİK HAVALANDIRMA KANALI

SAYFA DÜZENLENMEKTE

GALTES ;

Endüstriyel metal kaplama tesislerinde , ön işlem uygulama safhasında asit bazlı yüzey işlem tanklarında reaksiyon sonucu açığa çıkan asit buharını iç ortamdan asidik havalandırma kanalı ve kanal bütünleyicisi olan asidik havalandırma dirsek , asidik havalandırma Te ve asidik havalandırma menfezlerini  , kaplama prosesinin tipik özelliğine göre projelendirmekte , üretim ve montaj safhalarını ifa etmektedir.

Asidik havalandırma kanallarının dizaynı silindirik , prizmatik olarak tasarlanmakta , silindirik ten prizmatiğe veya prizmatik ten silindiriğe geçişler uygun bir şekilde yapılmaktadır.