Aluminyum Eloksal Tankı

  1. Başlangıç
  2. Aluminyum Eloksal Tankı

SAYFA DÜZENLENMEKTE

Aluminyum Eloksal essay writer for you Tankı

 

Aluminyum Yüzey İşlem

Eloksal  alüminyum den mamul ürünlerin ,  parça ebatlarına  göre tasarlanmış  eloksal tankında , kimyasalları içerisinde ( H2So4 ) elektrik  akımı verilerek  yapılan bir kaplamadır. Yağı alma işleminden sonra  nötrl edilmiş  ve yüzeyi temizlenmiş Alu parça affordable papers ve/veya parçacıkların  yüzeylerinde  oksit katmanı oluşturulur.

YAĞ ALMA Yüzey Temizleme

  • Alkali Sıcak Yağ Alma Tankı
  • Solventle Temizleme Tankı

Asitle Temizleme

Alu  prosesler laboratuvar ortamında kullanılan  alüminyum  alaşımlarına göre alu kaplama tesisi proses kimyasalları ve yüzey işlem kaplama uygulama koşulları  test edilip, daha sonra imalat sürecinde kullanıma arz edilmelidir.

  • Alkali Sıcak Yağ Alma

Yüzeydeki yağ, parmak izi, oksit katmanlarının alınmasıdır. Uygulama sıcaklığı 50-60oC. Bu proseslerde (NAOH) kullanılmaz. Sıcaklıkla beraber çalışma parçalarında aşırı aşındırma yapar. Bilhassa kimyasal ve elektro polisajda istenilen parlaklığın elde edilmesini zorlaştırır.

  •  Elektrikli Sıcak Yağ Alma

DC akımla anodik ve katodik olarak temizleme işleminde ; aşırı ve kirli her nevi yağlardan , mekanik polisaj atıkları temizlenmiş olur.

  •  Solventle Temizleme İşlemi

Bu işlem kanserojen olduğundan solventle temizleme işlemi pek uygulanan bir işlem değildir.

  • Asitle Temizleme

Alu parçaları  alaşımlarına göre  uygulama prosesleri değişkenlik arz eder.Bu tip yüzey işlem proseslerinde nötrleme banyoları işlem görür. 60 derece uygulama sıcaklığı gözlemlenir.

  • Polisaj Banyoları

Birinci tip banyoların ömrü uzundur. Denge içerisinde çalışırlar.

İkinci tip banyolar dengesiz çalışma sergilerler. Çözülen metal iyonları asit tankında  sınırlı sayıda miktarda çözülür ve ve çözülme ile eloksal tankı içinde dibe çöker.

Ömürleri kısa olan eloksal banyoları 3. tip olanlar dır. Kimyasal polisaj tankında çözülebilir metal iyonları elektroliti yüksek yükleme ile tüm çözeltinin tamponlama gereksinimi hissedilir.

Mekanik Polisaj

Elle polisaj, otomatik polisaj makineleri ile yapılır.

Kimyasal Polisaj (parlatma işlemi )

Akımlı elektro polisaj kadar iyi sonuç vermez .Mekanik polisaj devamında  iyi sonuçlar elde edilir. Fiziksel  bir akım uygulanmadan alu parça  ve alaşımların bir eloksal tankı içinde belirlenen  sıcaklıkta işleme tabi tutulup, eloksal kimyasalların çözünmesi sonucu alu parça yüzeyinin  düzeltilerek  parlatılması temin edilir.

Aluminyum yüzey ve yüzeylerdeki pürüzler tam olarak  düzeltilmiş olmaz. Fakat alu parçalarda  görünümde güzel bir parlaklık elde edilmiş olur. Eloksal banyosunda  anot ve katot olmaz. Etkilenen bölge metalin yüzeyindedir. Anodik yüzey kısımlar  kimyasal film  ile düzeltilmiş olarak parlama işlemi sonuçlandırılır.

Bu tip yüzey işlem prosesinde  ; ayrıca yüksek ısı ile işlem gören  asedik ve nitrik asitle işlem yapan  prosesler dizayn edilerek kullanılmaktada.  Nitrik asit ile eloksal  banyolar çevresel olarak çok zararlı dır. Nitrik asit banyo işlem görsün  veya görmesin beklerken bile banyo içerisinde  azalır.

Elektro Polisaj (akımlı)

Elektro polisaj banyosunda ;  Fosforik, sülfürik, nitrik asit , sodyum potasyum tartrate, sodyum hidroksit, sodyum bisülfat, sodyum sülfat, sodyum karbonat, fluoborik asit, kromik asit, AgNo3 ,çözeltileri kullanılır. yukarıda sayılan  kimyasallarla birlekte , değişik  ısı, sabit yoğunluk ve değişik akımla alüminyum ve alüminyum parçalarda iyi sonuçlar gözlemlenir.

Yüksek magnezyumlu döküm alu parçacıklar  kokil kalıp veya  metal enjeksiyon elektro polisaj banyolarında fazla sorun yaratıkları gözlemlenmez

Alu parçalardaki yüksek oranlı  silisyumlu parçalar  kokil kalıp ve/veya  metal enjeksiyon işleminde irili ufaklı silisyum partikülleri sertlik oluşturur.  Elektro polisaj işlemleri sırasında çözülmedikleri için veya  çözülmüş olsalar dahi alu yüzeyinde gözle görülür siyahlıklar gözlemlenir. Bu siyahlıklar alu da  polisajı bozar.

Eloksal Uygulama Safhaları

Sert Eloksal

Fosfatlama

Hidrate

Kromatlama

devamı .