Detay Bilgi ürünler linkinde mevcut olup ;

Gaz yıkayıcılar olarak da nitelendirilen Scrubber Üniteleri, Sanayi Tesislerinin faaliyetleri sonucunda atmosfere yayılan koku, is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde ve Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hk. Yönetmeliği’nde bulunan emisyon sınır değerlerinin altına indirmek için kullanılır.

Gaz yıkama sistemlerinde “gaz absorpsiyonu” olarak bilinen kimyasal proses gerçekleşir. Bu proseslerde kirlilik, gaz fazından sıvı fazına absorpsiyon yöntemi ile gerçekleştirilir.

Kirli gaz bir aspiratör (fan) yardımıyla çekilerek, gaz yıkama kulesi içerisinden aşağıdan yukarıya doğru geçirilir.

Aynı zamanda kulenin alt kısmında bulunan çözelti, kuleden aşağıdan yukarıya doğru pompa vasıtasıyla basılarak nozullar vasıtasıyla püskürtülür.

Kule içerisindeki rashing halkaları, kirli gazın çözelti ile reaksiyona girmesi için geniş bir yüzey alanı sağlar.

Gaz akımı ile sistemin üstüne yükselen sıvı damlacıkları, kulenin üst kısmına yerleştirilen bir damla tutucu tarafından tutulur.

Kirli gaz, gaz yıkama sistemi ile istenilen konsantrasyon limit değerleri altına indirilip ve kokusuz olarak atmosfere atılır.